Организация на движението във връзка с официално посещение

От 10:00 до 15:40 часа на 11.06.2022 г. се забранява престоят и паркирането с изключение на колите на участниците в делегацията на ул. „Дякон Игнатий“ между ул. „Ген. Й. Гурко“ и ул. „Иван Вазов“. Столична дирекция на вътрешните работи осигурява постове за контрол и регулиране на движението.