Организация на движението във връзка с миене на транспортен подлез при ТV кула

 

Във връзка с измиване на пътното платно, тротоарите, спирките на МГТ, включително събиране, товарене и транспортиране на отпадъци до съоръжения за третиране на транспортен подлез на бул. „Пейо К. Яворов“ при Телевизионната кула се въвеждат промени в организацията на движение.  От 00:30 часа до 04:30 часа на 21.05.2022 г. се забранява влизането на пътни превозни средства в транспортен подлез на бул. „Пейо К. Яворов“ при Телевизионната кула.