Организация на движението във връзка с миене на бул. „Симеоновско шосе“ в участъка от Софийски Околовръстен път до бул. „Д-р Г. М. Димитров“

Във връзка с миене на пътни платна, тротоари и спирки на  бул. „Симеоновско шосе“  в участъка от Софийски Околовръстен път до бул. „Д-р Г. М. Димитров“ поетапно ще се затварят пътните платна за движение.
            От 00.30 часа до 02.00 часа на 16.07.2022 г.  се забранява влизането на пътни превозни средства първо по западното пътно платно, а след това по източното пътно платно на бул. „Симеоновско шосе“ в участъка от СОП до ул. „Проф. д-р Иван Странски“.
            От 02.00 часа до 04.30 часа на 16.07.2022 г.  се забранява влизането на пътни превозни средства първо по източното пътно платно, а след това по западното пътно платно на бул. „Симеоновско шосе“ в участъка от ул. „Проф. д-р Иван Странски“ до бул. „Д-р Г. М. Димитров“.