Организация на движението във връзка с „КвАРТал Фестивал“

От 08:00 часа до 22:00 часа на 16.09.2022 г., 17.09.2022 г. и 18.09.2022 г. се забранява престоят и паркирането с изключение на МПС, обслужващи мероприятието и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

- на ул. „Веслец‘ № 10  – 2 (два) броя паркоместа;

- на ул. „Веслец“ № 21 – 1 (един) брой паркомясто;

- на ул. „Веслец“ № 19 – 2 (два) броя паркоместа;

- на ул. „Цар Симеон“ № 55 – 6 (шест) броя паркоместа;

- на ул. „Цар Симеон“ № 50 – 6 (шест) броя паркоместа;

- на ул. „Сердика“ № 28 – 2 (два) броя паркоместа;

- ул. „Цар Симеон“ при ул. „Сердика“ – 2 (два) броя паркоместа;

- на ул. „Цар Симеон“ № 37 – 2 (два) броя паркоместа;

- на ул. „Веслец“ при кръстовището с ул. „Цар Симеон“ – 2 (два) броя паркоместа;

- на ул. „Цар Симеон“ при кръстовището с ул. „Веслец“ – 3 (три) броя паркоместа;

- на ул. „Искър“ № 16 А – 1 (един) брой паркомясто.