Организация на движението във връзка с концерт в католическата катедрала “Св. Йосиф

От 17:00 часа до 22:00 часа на 02.12.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, на ул. „Княз Борис I” в участъка между ул. „Пиротска“ и бул. „Тодор Александров“.

От 18:00 до 22:00 часа на 02.12.2022 г. да се забрани влизането на пътни превозни средства по ул. “Княз Борис I” в участъка между ул. “Пиротска” и бул. “Тодор Александров“ с изключение на автомобилите на гостите на мероприятието, само при необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция” при СДВР.