Организация на движението във връзка с Галацеремония по награждаване в Народен театър „Иван Вазов“

 

От 15:00 часа до приключване на мероприятието на 15.05.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието, и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“ на ул. „Иван Вазов“ в близост до кръстовището с ул. „Кузман Шапкарев“ – 3 (три) паркоместа.

От 15:00 часа до приключване на мероприятието на 15.05.2022 г. се разрешава и престоят, и паркирането на 3 (три) броя пътни превозни средства, обслужващи мероприятието на ул. „Иван Вазов“ до служебния вход на Народен театър „Иван Вазов“.