Организация на движението във връзка с футболна среща на 15 май на Националния стадион „Васил Левски”

От 08:00 до 20:00 часа на  15.05.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието на моста пред Националния стадион „Васил Левски” – 49 (четирдесет и девет) броя паркоместа.

От 10:00 часа до 20:00 часа на 15.05.2022 г. ще се забрани престоят, паркирането и влизането на пътни превозни средства в двете посоки на ул. „Ген Гурко“ в участъка между бул. „Васил Левски“ и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ с изключение на автобусите на масов градски транспорт и на автомобилите на участниците в мероприятието.