Назад

Организация на движението във връзка заснемане на филм

Забранява се  престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на колите на снимачния екип и извън местата в режима на платено паркиране „служебен абонамент”, както следва:

 От 08.30 до 19.30 часа на 19. и 20.10.2018 г. на ул. „Оборище” между пл. „Св. Александър Невски” и ул. „Г. С. Раковски” – 12 (дванадесет) паркоместа.

 От 12.00 до 19.30 часа на 19.10.2018 г. и от 08.30 до 19.30 часа на 20.10.2018 г. на пл. „Николай Гяуров” – 25 (двадесет и пет) паркомесата.

 От 15.00 до 19.00 часа на 27.10.2018 г. и от 08.30 до 19.30 часа на 28.10.2018 г.:

- на ул. „Акад. Стефан Младенов” между ул. „Проф. Димитър Добрев” и ул. „Проф. Атанас Иширков” – 25 /двадесет и пет/ паркоместа;

- на ул. „Атанас Манчев” между ул. „Акад. Стефан Младенов” и ул. „Проф. Рачо Рашев” – 10 (десет) паркоместа.

 От 08.30 до 19.30 на 31.10.2018 г. и 01.11.2018 г.:

- на бул. „Христо Смирненски” между ул. „Цанко Церковски” и ул. „Университетска” – 25 (двадесет и пет) паркоместа;

- на ул. „Арх. Йордан Миланов” между ул. „Цанко Церковски” и ул. „Вишнева” – 25 (двадесат и пет) паркоместа;

- на ул. „Елин Пелин”, в частта до пл. „Журналист” – 4 (четири) паркоместа.