Организация на движението във връзка със събитие на Софийската градска художествена галерия

Във връзка със събитие на Софийската градска художествена галерия от 09:00 до 19:00 часа на 14.06.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието, на ул. „Кн. Александър I“, пред сградата на Софийска градска художествена галерия – 3 (три) паркоместа.