Организация на движението по повод Традиционния празник на религиите

 

От 09:00 до 20:00 часа 15.05.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието на бул. „Кн. Мария-Луиза“, от страната на ЦУМ, в близост до асансьора, водещ към подлеза – 3 (три) паркоместа.