Организация на движението на ул. „Кн. Александър I“, пред сградата на СГХГ

Във връзка със събитие в Софийска градска художествена галерия от 09:00 до 20:00 часа на 14 и 17.09.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието на ул. „Кн. Александър I“, пред сградата на Софийска градска художествена галерия – 4 (четири) паркоместа. СДВР осигурява постове за контрол и регулиране на движението.