Организация на движението – събитие бул. „Патриарх Евтимий“ № 17

Във връзка с провеждане на събитие на бул. „Патриарх Евтимий“ № 17 на 07.06.2022 г. се въвеждат промени в организацията на движение.

От 08:00 до 21:00 часа на 07.06.2022 г. се забранява престоят и паркирането с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието и извън местата в режим на „служебен абонамент“ на бул. „Патриарх Евтимий“ в участъка между № 15 и № 17  – 5 (пет) бр. паркоместа.