Организация на движението по ул. „Алабин“ между ул. „Леге“ и ул. „Цар Калоян“

От 29.03.2022 г. до 05.04.2022 г. (включително) се забранява влизането, престоят и паркирането на пътни превозни средства по ул. „Алабин“ между ул. „Леге“ и ул. „Цар Калоян“.