Организация на движението по повод отбелязване на националния празник на Кралство Белгия

От 15:00 до 21:00 часа на 21.07.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на гостите, поканени на събитието на ул. „Проф. Кирил Попов“, в района на резиденцията на посланика на Кралство Белгия.

Столична дирекция на вътрешните работи осигурява охрана на мероприятието, постове за контрол и регулиране на движението.