Организация на движението относно заснемане на рекламен клип

 

Забранява се престоят и паркирането с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на "платено паркиране", както следва:

От 08:00 до 22:00 часа на 16.05.2022 г. на ул. „Леге“ между ул. „Алабин“ и ул. „Съборна“ – 10 (десет) паркоместа.

От 08:00 до 22:00 часа на 16.05.2022 г. на ул. „Алабин“ между ул. „Леге“ и ул. „Граф Игнатиев“ – 10 (десет) паркоместа.