Организация на движението относно провеждане на протест на ПП „Възраждане“ на 11.05.2022 г.

От 08:00 часа до приключване на протеста на 11.05.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на паркинга на пл. „Кн. Александър I“ с изключение на автобусите, превозващи участниците в протеста, и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“.
От 08:00 часа до приключване на протеста на 11.05.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на пл. „Народно събрание“.
Столична дирекция на вътрешните работи осигурява постове за контрол и регулиране на движението за горепосоченото време и места.