Организация на движението около Софийска градска художествена галерия във връзка с провеждането на събитиe

 
От 09.00 до 20.00 часа на 07, 08 и 09.09.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите обслужващи мероприятието на ул. „Кн. Александър I“, пред сградата на Софийска градска художествена галерия – 4 (четири) броя паркоместа.