Организация на движението на автобусна линия № 505 по време на провеждане на събитието Urban Creatures 2022: Sofia Lights в парк "Врана"

От 01.09.2022 г. до 08.09.2022 г. вкл. се въвежда нова организация за движение на автобусна линия № 505 (сп. „Площад "Орлов мост“ – сп. „Парк-музей "Врана“), както следва:

- интервали на движение – 15 мин.;

За периода 02.09. – 04.09.2022 г.

- интервали на движение – 20 мин.;

За периода 05.09. – 08.09.2022 г.

- интервали на движение – 30 мин.

Автобусите от линията ще спират на двупосочни спирки:  сп. „Пл. "Орлов мост“, сп. „Х-л "Плиска“, сп. „УМБАЛ "Св. Анна“ и сп. „МС "Цариградско шосе“ и последна/начална спирка „Парк-музей "Врана“.