Организация на движението във връзка с изложбата „Мостове на изкуствата за хора с увреждания“

От 16:00 часа до приключване на мероприятието на 13.07.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието, на  бул. „Кн. Мария-Луиза“, в частта и от страната на ЦУМ – 4 (четири) паркоместа.