Организация на движението във връзка с обновяване на публичните пространства в централна градска част

 

Във връзка с обновяване на публичните пространства в централна градска част на град София – зона 4 се забранява влизането на пътни превозни средства, както следва:
- От 23.07.2022 г. до 10.09.2022 г. (включително) по бул. „Цар Освободител“ между бул. „Васил Левски“ и ул. „15-ти ноември“;
- От 23.07.2022 г. до 10.09.2022 г. по ул. „Московска“ между бул. „Васил Левски“ и ул. „Дунав“.

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства, както следва:
- От 23.07.2022 г. до 10.09.2022 г. на пл. „Народно събрание“.
- От 23.07.2022 г. до 10.09.2022 г. на югоизточната дъга пл. „Св. Александър Невски“.
- От 23.07.2022 г. до 10.09.2022 г. на  ул. „Московска“ между бул. „Васил Левски“ и ул. „Дунав“.