Организация на движението – Авто- ретро парад

Във връзка с провеждането на „Есенен авто- ретро парад“ на 17 септември се въвежда промяна в организацията на движение.
От 08:00 до 13:30 часа на 17.09.2022 г. се забранява влизането, престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието, както следва:

- по бул. „Цар Освободител” между ул. „Княз Александър I” и ул. „Г. С. Раковски”;

- по ул. „Аксаков” между ул. „Георги Бенковски” и ул. „Дякон Игнатий”;

- по ул. „Дякон Игнатий“ между ул. „Аксаков“ и бул. „Цар Освободител“.

От 07:00 до 13:30 часа на 17.09.2022 г. се забранява влизането, престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието, както следва:

- на паркинга на пл. „Княз Александър I”.