Обратно Организация на движение за изграждане на ул. “Филип Кутев“ от бул. „Черни връх“ до ул. „Сребърна“

От 15.08.2022 г. до 20.12.2022 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Филип Кутев“ между ул. „Борис Руменов“ и ул. „Сребърна“ с изключение на превозните средства, които са собственост на лица, живеещи в зоната, за която е въведена забраната, както и за превозните средства, които обслужват по утвърден график обекти в сигнализираните пътни участъци.