Организация на движението за провеждане на футболна среща на Националния стадион „Васил Левски”

 

От 12:30 до 20:00 часа на 07.10.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието на североизточната страна на моста пред Националния стадион „Васил Левски” – 20 (двадесет) броя паркоместа.