Организация на движение във връзка със заснемане на филм

Забраняват се престоят и паркирането, с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на „служебен абонамент“, както следва:

От 08.00 до 20.00 часа на 15.07.2022 г., от 08.00 до 20.00 часа на 16.07.2022 г., от 17.00 до 20.00 часа на 22.07.2022 г. на ул. „Будапеща“ № 5 – 7 /седем/ паркоместа.

От 08.00 до 11.30 часа на 23.07.2022 г. и от 10.00 до 15.00 часа на 26.07.2022 г. на ул. „Димитър Н. Гичев“ при кръстовището с ул. „Жолио Кюри“ – 6 /шест/ паркоместа.

От 12.00 до 15.30 часа на 25.07.2022 г. на ул. „Екзарх Йосиф“ № 79 – 2 /две/ паркоместа.

От 16.00 до 18.00 часа на 25.07.2022 г. на ул. „Екзарх Йосиф“ № 61 – 4 /четири/ паркоместа.

От 18.00 до 20.00 часа на 25.07.2022 г. на ул. „Георги Бенковски“ № 35 – 2 /две/ паркоместа.

От 14.00 до 17.30 часа на 27.07.2022 г. на бул. „Христо Ботев“ между пл. „Македония“ и ул. „Ивайло“ – 6 /шест/ паркоместа.

От 18.00 до 19.00 часа на 27.07.2022 г. на източното локално пътно платно на бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 62 – 6 /шест/ паркоместа.

От 15.00 до 20.00 часа на 28.07.2022 г. и от 14.00 до 20.00 часа на 29.07.2022 г. на ул. „Димитър Н. Гичев“ при кръстовището с ул. „Жолио Кюри“ – 7 /седем/ паркоместа.