Организация на движението във връзка със заснемане на рекламна кампания

 

От 02:00 часа до 19:00 часа на 02.07.2022 г. се забранява престоят и паркирането с изключение на колите на снимачния екип и извън местата в режим „служебен абонамент“, на източната страна на бул. „Витоша“ (от страната на Националния дворец на културата) в участъка  между бул. „Ген. Скобелев“ и ул. „Гургулят“ – 10 (десет) броя паркоместа.