Организация на движение в района на НДК и при Дома на киното

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства, както следва:

  • От 08:00 часа на 18.03.2022 г. до 24:00 часа на 20.03.2022 г. на паркинга при вход А3 на НДК – 10 (десет) паркоместа.
  • От 08:00 часа на 18.03.2022 г. до 24:00 часа на 20.03.2022 г. на ул. „Екзарх Йосиф” № 37, пред Дома на киното – 6 (шест) паркоместа.