Организация на движение относно заснемане на ТВ сериен филм

От 16:00 до 23:00 часа на 18.04.2022 г. се забранява престоят и паркирането с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“ на ул. „Шипка“ № 5 – 12 (дванадесет) паркоместа.