Организация на движенето за провеждане на празник (събор) на 06.05.2022 г. в с. Световрачене

От 16:30 до 21:00 часа на 06.05.2022 г. се забранява влизането на пътни превозни средства с изключение на колите на масовия градски транспорт по ул. „Софийска“ между ул. „Миладин Цветков“ и ул. „Чавдар войвода“, с. Световрачене.