Организация на движенето във връзка със събитие на 19.11.2022 г. в Гранд хотел „Милениум“

От 15:00  до 23:00 часа на 19.11.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на гостите пред сградата на Гранд хотел „Милениум“.

От 16:30 до приключване на събитието на 19.11.2022 г. при пристигане на участниците ще се ограничава движението на пътни превозни средства по бул. „Витоша“, в частта пред хотел „Милениум“.