Организация на движението за заснемане на филмова продукция „Кросинг“

От 07:00 до 19:00 часа на 17.06.2022 г., 18.06.2022 г. и 19.06.2022 г. се забранява влизането на пътни превозни средства за максимум от 3 (три) минути за заснемане на кадър по ул. „Боянска“ в участъка между ул. „Река Ягуля“ и ул. „Проф. Л. Андрейчин“ – по два пъти на час.