Организация на движението във връзка със събитие в Софийска градска художествена галерия

Във връзка със събитие в Софийска градска художествена галерия се въвеждат промени в организацията на движение.

От 09:00 до 19:00 часа на 06., 07. и 08.06.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието на ул. „Кн. Александър I“, пред сградата на Софийска градска художествена галерия – 3 (три) паркоместа.