Назад

Организация на движението за извършване на товаро-разтоварни дейности на 16.11.2018 г.

От 07.00 до 09.00 часа на 16.11.2018 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, извършващи товаро-разтоварните дейности на ул. „Иван Вазов” № 29 .