Изместване на спирка „Ж.к. "Водолей“

Във връзка със строително-монтажни работи от 21.03.2022 г. до 31.03.2022 г. (включително) автобусна спирка с код 2597 „Ж.к. "Водолей“ на бул. „Черни връх“, за автобусни линии №№ 64, 66 и 98, се измества с 35 метра напред в посока ул. „Акад. Петър Динеков“.