Организация на движението във връзка със Световна купа по Паркур

 От 07.00 до 22.00 часа на 05 и 06.09.2022 г. и от 07.00 до 24.00 часа на 12.09.2022 г. „Център за градска мобилност“, дирекция „Паркиране и мобилност“ ще  осигури 25 /двадесет и пет/ паркоместа на паркинга при вход А3 на Национален дворец на културата, в близост до бариерата за провеждане на Световната купа по Паркур пред НДК.