Дирекция „Управление на трафика“ разработи алтернативно трасе на тунела при бул. „Царица Йоанна“

 

Във връзка с ремонта на тунел „Люлин“ и затрудненията на шофьорите е изготвен план и проект за обособяване на алтернативно приоритетно трасе за движение, чрез което да се намали негативния ефект от затварянията, поради ремонтните дейности.

Алтернативното трасе започва от „входящата точка“ към тунел „Люлин“, а именно кръстовището на бул. “Царица Йоанна“ и бул. “Д-р Петър Дертлиев“, като същото продължава по бул. “Д-р Петър Дертлиев“ и през бул. “Сливница“, като в рамките на трасето ще бъдат реализирани, следните изменения, с цел подобряване на движението:

• Промяна в организацията на движение на кръстовището на бул. “Царица Йоанна“ и бул. “Д-р Петър Дертлиев“, като се обособят 2 бр. ленти за ляв завой от бул. “Царица Йоанна“ към бул. “Д -р Петър Дертлиев“ в посока център.

• Промяна в режима на работа на светофарната уредба на кръстовището на бул. “Царица Йоанна“ и бул. “Д-р Петър Дертлиев“.

• Промяна в работата на светофарната уредба на бул. “Сливница“ и ул. “Адам Мицкевич“;

• Осигуряване на зелена вълна по бул. “Сливница“ в участъка от бул. “Д-р Петър Дертлиев“ до бул. “Мария-Луиза“;

• Обособяване на 3 бр. ленти за движение по бул. “Сливница“ в посока център в участъка от ул. “Русе“ до кръстовището с бул. “Константин Величков“ – по този начин ще се увеличи с 20% пропускателната способност на кръстовището на бул. “Сливница“ и бул. “К. Величков“ в посока център.

Алтернативното трасе е разработено по идея на председателя на Столичния общински съвет.