Създава се организация за извършване на миене

Създава се организация за извършване на миене в районите: „Красно село”, „Възраждане”, „Оборище”, „Средец”, „Лозенец” и „Триадица”, както и територията,  заключена в следните улици: бул. „Витоша”, бул. „Патриарх Евтимий”, бул. „Христо Ботев” и ул. „Позитано“.

Предприемат се необходимите мерки при временно закриване (частично или цялостно) на участъци от „Синя /Зелена/ зона” и/или „Служебен абонамент” за периода на миенето в съответствие с Приложение 1, 2 и 3, както и се осигурява необходимият брой специализирана техника за принудително преместване на МПС.