Ремонт на ул. „Дякон Игнатий“, „Кузман Шапкарев“ и ул. „Гурко“

 

 

Във връзка ремонт на тротоарите се забранява престоят и паркирането, както следва:

- От 21.11.2022 г. до 10.12.2022 г. (включително) на източната страна на ул. „Дякон Игнатий“ в участъка между ул. „Стефан Караджа“ и ул. „Ген. Гурко“;

- От 01.12.2022 г. до 24.12.2022 г. (включително) на южната страна на ул. „Ген. Гурко“ в участъка между ул. „Дякон Игнатий“ и ул. „Кузман Шапкарев“.

- От 15.12.2022 г. до 28.12.2022 г. (включително) на източната страна на ул. „Кузман Шапкарев“ в участъка между ул. „Ген. Гурко“ и ул. „Стефан Караджа“.