Разрешение за паркиране в крайна дясна лента на бул. „Драган Цанков” между ул. „Никола Мирчев” и бул. „Пейо К. Яворов”

От 08:00 до 20:00 часа през почивните дни, официалните празници и обявените от Министерски съвет за неприсъствени дни в периода от 01.04.2023 г. до 01.10.2023 г. се разрешава престоят и паркирането на пътни превозни средства в крайна дясна лента на бул. „Драган Цанков” между ул. „Никола Мирчев” и бул. „Пейо К. Яворов”, посока център, извън зоните за престрояване и спирките на масов градски транспорт. Столична дирекция на вътрешните работи осигурява охрана и постове за контрол и регулиране на движението.