Разкрива се временна спирка по линия на автобус № 20 на градския транспорт във връзка със залесителната кампания „Новата гора на София-2“

От 07.04.2023 год. до 14.05.2023 г. по маршрута на автобусните линии № 20 и № 18 се разкрива двупосочна спирка „Новата гора на София-2 – по желание“. Тя се намира в района на кръстовището на ул. „Езерата“ и селскостопанския път, водещ към терена за залесяване в землището на с. Негован.