Разкриват се спирки на обществения транспорт на ул. „Иванянско шосе"

Считано от 24.12.2022 год. се разкриват двупосочни спирки за обслужване на автобусна линия № 44, съответно:
- Код 2843 и 2844 „Ул. "Перуника“, разположени на ул. „Иванянско шосе“ в района на кръстовището с ул. „Перуника“;
- Код 2841 и 2842 „Ул. "Милениум“, разположени на ул. „Иванянско шосе“ в района на кръстовището с ул. „Милениум“.