Продължава въведената организация на движението по ул. "Цар Шишман“

Остава забраната за  влизането, престоят и паркирането на пътни превозни средства по ул. „Юрий Венелин“ между бул. „Васил Левски“ и ул. „Цар Шишман“ с изключение на тези, притежаващи стикер за локално платено паркиране в подзона 4.