Продължава въведената организация на движението по ул. „Юрий Венелин“ между бул. „Васил Левски“ и ул. "Цар Шишман“

 

Остава забраната за влизането, престоя и паркирането на пътни превозни средства до 21 декември, както следва: по ул. „Юрий Венелин“ между бул. „Васил Левски“ и ул. „Цар Шишман“ с изключение на тези, притежаващи стикер за локално платено паркиране в подзона 4.