Продължава да е в сила заповедта за преустановяване на нощните автобусни линии на територията на Столична община

До 18.09.2023 г. остава в сила заповедта за преустановяване на експлоатацията на автобусни линии № 45, № 122 и нощни линии N1, N2, N3 и N4.