Продължава временната организация на движението за строителство на метроучастък под бул. „Владимир Вазов“ – метростанция 4

От 21.09.2023 г. до 20.03.2024 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства, както следва:
- по южното пътно платно на бул. „Владимир Вазов“ между ул. „Витиня“ и ул. „Бесарабия“, като движението се извършва двупосочно в северното пътно платно на бул. „Владимир Вазов“ в посочения участък;
- по северното пътно платно на бул. „Владимир Вазов“ между ул. „Поп Груйо“ и ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев“, като движението се извършва двупосочно в южното пътно платно на бул. „Владимир Вазов“ в посочения участък.

От 21.09.2023 г. до 20.03.2024 г. (включително) ​​​​​​се забранява влизането на пътни превозни средства по южното пътно платно на бул. „Владимир Вазов“ между ул. „Левски Вековен“ и ул. „Милен Цветков“, като движението се извършва двупосочно в северното пътно платно на бул. „Владимир Вазов“ в посочения участък.

От 21.09.2023 г. до 20.03.2024 г. (включително) остава организацията на част от линиите на градския транспорт:

► Автобусите от линии №№ 78 и 100 и тролейбусите от линии №№ 1 и 3 се движат в северното пътно платно на бул. „Владимир Вазов“ в участъка от ул. „Левски Вековен“ до ул. „Милен Цветков“ в посока ж.к. „Левски Г“.  Спирка с код 1863 „Ул. "Васил Кънчев“, за автобусни линии №№ 78 и 100 и за тролейбусни линии №№ 1 и 3 са изместени успоредно на съществуващото си местоположение в обособено уширение в северното пътно платно на бул. „Владимир Вазов“ в посока ул. „Витиня“.
Автобусите от линии №№ 12, 14, 78, 119 и 120  се движат в северното пътно платно на бул. „Владимир Вазов“ между ул. „Витиня“ и ул. „Бесарабия“ и в южното пътно платно на бул. „Владимир Вазов“ между ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев“ и ул. „Станислав Доспевски“ – двупосочно.
► Автобусите от линии №№ 78 и 120  се движат (в посока съответно кв. "Враждебна"/Зоопарка): по маршрутите до кръстовище ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев“ – ул. „Станислав Доспевски“, направо по ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев“, надясно по бул. „Владимир Вазов“, наляво по ул. „Станислав Доспевски“ и по маршрутите, двупосочно.
► За автобусни линии №№ 78 и 120 се разкриват временни спирки, както следва:
- с код 6599 „Бл. 28 ж.к. "Левски-Г“ на ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев“ преди кръстовището с ул. „Станислав Доспевски“ в посока бул. „Владимир Вазов“;
- с код 6600 „Ж.к. "Левски-Г“ на ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев“, на 60,00 метра преди ул. „Генерал Климент Бояджиев“ в посока бул. „Владимир Вазов“.
► Автобусите от линии №№ 78 и 120 ще спират на всички съществуващи спирки в променения участък на маршрутите, включително на временните спирки с код 6599 „Бл. 28 ж.к. "Левски-Г“ и с код 6600 „Ж.к. "Левски-Г“. За маршрутите на автобусни линии №№ 78 и 120 се закриват спирки с кодове 0179 и 0181 „Бл. 28 ж.к. "Левски-Г“.