Преустановява се експлоатацията на автобусни линии №№ 75 и 384 в почивни дни

Считано от 12.08.2023 г. за срок от шест месеца „Център за градска мобилност“ ЕАД преустановява експлоатацията на  автобусни линии №№ 75 и 384 в почивни дни.

Въведената организация е въз основа на решение на Столичен общински съвет.