Преустановява се експлоатацията на автобусна линия № 294

Считано от 14.08.2023 г. до 14.09.2023 г. „Център за градска мобилност“ ЕАД преустановява експлоатацията на автобусна линия  №  294.