Отменя се забраната за влизане на пътни превозни средства в участък по ул. „Кремиковско шосе”

Отменя се забраната за престой, паркиране и влизане на пътни превозни средства по ул. „Кремиковско шосе” в участъка между ул. „Челопешко шосе” и ул. „Ефтим Ефтимов”.