Осигурява се движение на част от линиите на градския транспорт в Новогодишната нощ

На 28. – 29.12.2023 г. градският транспорт ще се движи, като част от линиите ще работят по празнични разписания с изключение на автобусни линии №№  63, 66, 67, Х9, Х10, 801, 802, 803, 804 и 805. Метролинии №№ 1, 3 и 4 ще работят по делнични разписания.

На 31.12.2023 г. и 01.01.2024 г. ще се движат част от линиите на градския транспорт, включително и метрото. Метрото по 1. и 4. линия ще се движи на интервал от 17 до 34 минути, а метролиния 3. ще се движи на 20 минути интервал.
В новогодишната нощ ще работят също и:
➢ автобусни линии №№ 72, 23, 83, 85;
➢ тролейбусни линии №№ 1, 2, 7, 9;
➢ трамвайни линии №№ 5, 7, 27, 10, 11, 18 и 20 и 22.