Осигуряване на паркоместа пред Софийската градска художествена галерия


От 09.00 до 19.00 часа на 21 и 22.05.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите обслужващи събитието на ул. „Кн. Александър I“, пред сградата на Софийска градска художествена галерия – 4 (четири) броя паркоместа.