Организация на движението – заснемане на рекламен клип

От 06:00 часа на 10.08.2023 г. до 06:00 часа на 11.08.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“ на бул. „Кн. Александър Дондуков“ между ул. „Сердика“ и ул. „Бачо Киро“ – 15 (петнадесет) паркоместа.